• BIST 2.020,50
 • Altın 782.48496
 • Dolar 13.3449
 • Euro 15.1429
 • İstanbul 7 °C
 • Diyarbakır -1 °C
 • Ankara 0 °C
 • İzmir 7 °C
 • Berlin 3 °C

'Risale-i Nur'da yapılan Tahrifat' kitabı çıktı

'Risale-i Nur'da yapılan Tahrifat' kitabı çıktı
Risale-i Nur'da yapılan tahrifatı kaynak ve belgelerle anlatan bir kitap... Kitabın yazarı Hüseyin Siyabend Aytemur'ın kitap hakkındaki açıklamaları şöyle:

Bu kitap, Risale-i Nur’un içsel bütünlüğünü ve söylem tutarlılığını sağlamak amaçlıdır. Bir başka deyişle bu çalışmanın her bir argümanı ve argümanların sonuçlarının değerlendirilmesi ve sunulması konusunda farklı bir söylem ve sonucu da hatırlatmaktadır.

Bu çalışmada öne sürülen materyalin temel ortak karakteri ne kadar farklı biçimlerde görünse de, en önemli özelliği aynı ortak amaca hizmet etmektedir. Bu kitap ne kadar haklı veya haksız konumunda olursa olsun, kendi alanında tek, yekta ve bir özgünlüğe sahip olmamakla birlikte, derli toplu bir özgünlüğe sahip olduğunu söyleye biliriz. Bu kitap birkaç amacı taşımaktadır.

Birincisi: Risale-i Nur üzerinde yapılan kültürel, hukuki ve siyasal boyutu olan çalışmaların kavramsal olarak yeni bir analizinin ve teorisinin gerekliliğini, ayrıca yeni bir Tarihçe-i Hayat’a olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

İkincisi: Risale-i Nur üzerinde yapılan araştırma ve yazıların yeni bir çatı kurmaya olan ihtiyacına dikkat çeker.

Üçüncüsü: Günümüz Risale-i Nur cemaat ve neşriyatlarının Risale-i Nur adına ürettiği bugünkü siyasal ve söylemsel iddiaları, Risale-i Nur metninin özgünlüğü ile karşılaştırmak, metni kritik etmek ve böylece parçalanmış, farklı parçalarındaki güç ilişkileri ve kendi iç ve dış yapısal güçlerini belirleyenler tarafından ileri sürülen geçmiş ve bugünü, bir heyet tarafından münazaraya  açılması, orijinal nüshalar üzerinden metnin hareket alanı olan unsurların varlığını ve tarihi ile birleştirilmesine olan ihtiyaca dikkat çeker.

Metni incelemek, Risale-i Nur’un mahiyetine dokunmaktır. Metin eksenli inceleme, aynı zamanda kültür ve düşünce dünyasına hâkim olan ideolojik yönlendirmeleri de aşarak, bilimsel zihniyeti gerçekleştirebilmemizin teminatıdır. Metnin sıhhatinin araştırılması, netleştirilip formüle edilmesi de ancak Risale-i Nur’un yeniden okumaya tabi tutulması ile mümkün olabilir.

Risalelerde yapılan tahrifatları incelerken gözümüze çarpan önemli bir nokta var: Türk kültürel kodlarına ait yorumların, Risale-i Nur'un kendi kültürel vurgusundan bile öncelikli olarak aşılama yöntemiyle metne uygulanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu iddiamız kitapta genişçe ele alınmış, sayısız örnekle temellendirilmiştir. Türk kültürünün, çeşitli yorum yöntemleriyle kendine ait -zımni de olsa- bir anlayışı hâkim kıldığı ve orijinal metin üzerinde hakimiyet kurduğu göze çarpmaktadır. Metin anlayışı ve yorumları gelenek içinde yapılan bir düşünsel yolculuktan ibaret olmayıp, bilakis bunun ötesinde metnin içindeki kayıp boyutun araştırılması tanımlanması ve hukuki statüsü de netleştirilmelidir.

300-002.jpgEn nihayetinde bu kitabın oluşmasına neden olan zamanlama, Türkiye kamuoyu tarafından da bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının Risale-i Nur eserlerini basma konusundaki girişimidir. Kitabın ilk hali; “Risale-i Nur Külliyatında Yapılan Tahrifatlara İlişkin Rapor” şeklinde otuz adet olarak çoğaltılmıştır. Rapor, kurumlara, yayın evlerine ve ilgili şahsiyetlere birer kopya olarak gönderilmiştir.

Rapor; T.C Başbakanlığı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurdistan Tv İstanbul Temsilciliği, Tenvir Neşriyat, Zehra Yayıncılık, Envar Neşriyat, İhlâs Nur Neşriyat, Sözler Neşriyat, Yeni Asya Neşriyat, Halil Küçük Ağabey, M. Fethullah Gülen, Şükrü Aslan, İsmail Beşikçi, Hatat Mehmet Özçay, Prof. Dr. Y. Hakan Erdem, Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Mücahit Bilici, Av.Seyda Ünlükul, Cemal Uşak ve ilgili şahsiyetlere birer nüsha gönderilmiştir ve bizzat tarafımdan teslim edilmiştir.

Kitabın Amacı:

Saîdê Kurdî ve Risale-i Nur üzerindeki Tahrifat, Kürtler ve Kurdistan üzerinde yapılan genel tahrifatın özel bir parçasını oluşturmaktadır.

Elinizdeki kitap; Tarihin sözcükleri ile bunların işaret ettiği, adlandırdığı ya da başka bir biçimde temsil ettiği geçmişe ait şeyler (olaylar, kişiler, yapılar veya süreçler) arasındaki ilişkiyle ilgileniyor. Dahası, bu sözcükler ile bunların yanlış adlandırıldığı, adlarının silindiği, karartıldığı, ya da başka bir biçimde görmezden gelindiği, geçmişe ait, yani, şimdiki zamanı ortaya çıkaran bir geçmiş ile ilgileniyor. Tahrifattan söz açmak, görünüşte siyaseti, olmak istemediği -ve olmak istememekte haklı olduğu- şeye, yani ahlaka geri göndermektir.

Hiç kuşkusuz tahrifat; sadece gerçek dünyaya ve hakikate karşı, hayali bir dünyanın oluşturulması değildir, tahrifatın bir başka boyutu (dikkat lütfen!) uyuşmazlık meydana getirme, hissettiğiniz hakikatlerin sunum tarzını değiştirme, çerçeveleri, ölçüleri "hissi sadefin ritmini değiştirerek", böylece ifade biçimlerini de değiştirerek çelişkileri artırıp psikolojik bir baskı unsuru olarak ellerinde bir argüman olarak kullanmaktır!

Özgürleşme süreci, herhangi bir konuşan varlığın (ki konuşan kitap da olabilir) bir başkasıyla eşitliğinin doğrulanmasıdır. Tahrif edilen risalelere "Kürtler kimdir?" diye bir soru sorulsa; "üreyen, yani bir isme ve ada sahip olmayan veya kim olduğu önemli olmayan kimsenin adı" olarak cevap verilecektir. İşte bu çalışma siyasal ve kültürel olan eşitliğin doğrulanmasına verilen bir zararın, bir haksızlığın incelenmesi biçimine bürünen bir sahneyi gösteren metin incelemesidir. Bu sahne bize sonsuz çeşitliliğine ortak bir anlam verebileceğimiz ene’nin, “egoist” bir tutumunu görmemizi sağlamıştır. (Hüseyin Siyabend Aytemur)

Kitabın İçerik Özeti

Nur’un Müdafaası. Tahrifat Yapıldığını Tespit Ettiğimiz Eserler
Tahrifata Uğrayan Hususlar
O halde ne yapmalıyız?
Kör Yazgının İnsafına Kalmış Ayetler
Çevşen
Nüsha Farklılıklarına Örnek
Neşredilen Aynı Metinlerin Farklı Versiyonları
Risale-İ Nur Külliyatın’da Kürdistan ve Kürtler ile İlgili Tahrifat Örnekleri
Kürtçe Diline Vurgu Yapılan Kısımların Tahrifatlarına Örnek
Abdulhamid ve T.C. Dönemi Politikalarına Yönelik Eleştirel
Kısımların Tahrifatına Örnek
Saîdê Kurdî’nin Şeyh Said’e Karşı, Konumlandırılması ile İlgi Tahrifat Örneği
Metinlerin Eserden Çıkarılması Suretiyle Yapılan Tahrifat Örnekleri
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Neşrettiği İşârâtü’l İ’caz
Şeyh Said, Dersim Katliamı ve Menemen Mazlumanesi Konusunda
Tahrifat Örneği
Tarihçe-i Hayat eserinde Saîdê Kurdî’nin Barlaya sürgün edilmesi ile ilgili Tahrifat
Saîdê Kurdî’nin Dersim Katliamına Karşı Tutumu ve Bu Tutumun,
Tahrifat’ı Örneği
Mehmet Fırıncı’nın Ters Çevirdiği Kürk
Albay İbrahim Hulusi Yahyagil ve Dersim Katliamı
Saîdê Kurdî’nin Dersim Katliamı Hakkındaki Savunması (Orijinal nüsha ve transkripsiyonu)
“Menemen Hadise-i Mazlumesi”
Risale-i Nur üzerindeki Neşir ve Veraset Hegemonyası,
Yapılan Tahrifat ve Mahkeme Kararları
Tahrifat’ın Mahkeme Kararlarıyla Sabit olduğu Konusu
Tenvir Neşriyat, Zehra Yayıncılık ve Kürtçülük Propagandası

MAKALELER

Said-Kürdi’nin Eserlerinde Yapılan Tahrifat Üzerine / İsmail Beşikçi
Risale-i Nurlardaki Tahrifatın Derin Projesi / Şükrü Aslan
Hattat Mehmet Özçay İle Yapılan Görüşme…
Risale-i Nur Külliyatında yapılan Tahrifat Hakkında  İ.Halil Küçük Ağabey ile yaptığımız mülakat metni
Risale-i Nur’da Yapılan Tahrifat Raporuna Dair / Zülküf Karakoç
Osmanlı Kültüründe Yazarlık Ve İntihal Sorunları / Y. Hakan Erdem
Risale-İ Nur’un Tahrif Edildiği Kesindir / Abdullah Can
Kâğıttan Metinler: Tercümelerde Kürt ve Kurdistan  Hususunda Yapılan Tahrifat / Hüseyin Siyabend Aytemur
Olumsuzlamanın Olumsuzlaması: Seyyidlik Mit’i / Hüseyin Siyabend Aytemur
Osmanlı Belgelerine Göre Said Nursi Seyyid Midir? / Abdullah Demir
Said-i Nursi’nin Seyyidliği Hakkında Ahmed Akgündüz’ün Cevaplarına Reddiye
1950 Yılında Hazırlanan Şecereyle “Seyyidlik” Tescil Edilir Mi?
Aynı Tarihte Beş Mühürle Şecere Tasdik Edilir mi?.
Şecere İnsan Burnuyla Tescillenir mi?

EKLER  (Orjinal Nüshalar ile Matbu karşılaştırması)
Hata ve Sevab Cetveli
Veraset ve Neşir ile ilgili T.C. Mahkeme Kararları
Kaynakçalar

HÎVDA İLETİŞİM
Büyük Reşit Paşa Cad. Yumni İş Hanı No: 20/45
Vezneciler İstanbul Tel: 0 212 5195944

email: hivdailetisim@hotmail.com
Twitter: HvdaHvda

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış
  ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İlke Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 261 34 89