• BIST 2.785,16
 • Altın 1034.07
 • Dolar 17.9184
 • Euro 18.2744
 • İstanbul 24 °C
 • Diyarbakır 21 °C
 • Ankara 20 °C
 • İzmir 25 °C
 • Berlin 17 °C

Mali affın ayrıntıları...

Mali affın ayrıntıları...
Ödeme kolaylığından yararlanacaklara büyük fırsat doğdu. Borcunu ödemeyen ya da kayıtdışı çalışmaya devam edenleri ise devletin denetim ordusu bekliyor...
Devlet, vatandaşlarından olan tüm alacakları için beyaz bir sayfa açıyor. Devlete birikmiş borcu olan vatandaş ve şirketlere ödeme kolaylığı geliyor. Son 4 yıldır kayıtsız çalışmış ya da gelirini devletten gizlemiş şirketlere matrah artırımı ve stok affı yoluyla kayda girip denetimden kurtulma fırsatı sunuluyor. Kapalı alanda sigara içip cezaya çarptırılanlar dışındaki hemen hemen tüm vatandaşların ceza ve borçları hafifletiliyor. Devlete olan borcunu ödemek isteyen iyi niyetli vatandaşı kolay, kayıt dışı çalışmaya devam edip vergi kaçıranları ise zor günler bekliyor.

KREDİ KARTINI KAPSAMIYOR

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamuoyunda uzun süredir beklenen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nı bayram arifesinde açıkladı. Açıklanan düzenleme üç ana paketten oluşuyor. Birinci pakette borçların yeniden yapılandırılması, ikinci pakette matrah ve vergi artırımı, üçüncü pakette de stok affı ve varlık barışı yer alıyor. Pakette kredi kartı alacakları yer almadı. Ancak Bakan Babacan, isteyen bankanın eski yasalardan yararlanıp vatandaşa ödeme kolaylığı sunabileceğini söyledi.

KOLAYLIKTA 10 FIRSAT

1- Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması.
2- İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması.
3- Kanundan önce başlamış inceleme ve tarhiyat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de kanundan yararlanma imkanı.
4- Matrah ve vergi artırımı.
5- Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi.
6- Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi.
7- Vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi.
8- Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi.
9- Varlık Barışı'nda beyanda bulunup parasını zamanında getiremeyenlere yeni bir hak.
10- Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı verilmesi.

1. PAKET:  DEVLET İŞTE BU ALACAKLARI YAPILANDIRACAK


- Gümrük vergileri ve idari para cezalan.
- Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezalan. (İsteğe bağlı sigorta primleri dahil)
- İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katkı payı gibi alacaklan.
- Belediyelerin vergi tarifesinden doğan ücret ve su alacaklan.
- Büyükşehir belediyelerinin su ve atik su alacaklan, TEDAŞ'm elektrik alacakları.
- Yurtkur'un öğrenim kredisi alacaklan.
- TRT'nin elektrik payı Jve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacaklan.
- KOSGEB'in desteklerden r kaynaklanan alacaklan.
- TOBB ve bağlı odalann oda aidatı alacaklan.
- OSB'lerin elektrik, su, doğalgaz alacaklan ile yönetim aidat alacakları.

31 TEMMUZ ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN

Ödeme kolaylığının hangi tarihten önce yararlanılacağı konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı ilk açıklama esas alındı. Başbakan Erdoğan ilk ödeme kolaylığını ağustos ayında telaffuz etmişti. Dolayısıyla düzenleme için 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki borçlar esas alındı. Bu tarihten sonraki borçlara af yok.

YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR


Borçlu şirket ve vatandaşlar düzenlemelerden yararlanabilmek için yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca borçlar konusunda dava açılmışsa, bu davalardan vazgeçilmesi şartı aranıyor. Yararlanmanın devam edebilmesi için borçluların taksitlerini bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla aksatmamaları ve yeni döneme ilişkin ortaya çıkan bütün vergileri zamanında ödemeleri gerekiyor.

BİR AY VERGİ BİR AY PRİM ÖDE


Ödemeleri isteyen peşin isteyen taksitle yapacak. Borçlar için 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı var. Buna göre vergi, prim ve diğer borçları olanlar bir ay vergi borcunu, diğer ay da SGK borcunu ödeyebilecek, isteyene daha az taksitle kısa sürede ödeme imkanı verilecek. Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak. Taksitli ödemelerde ise taksitler ödeme süresine bağlı 1,05 ila 1.15 katsayısıyla arttırılacak. Düzenlemeyle çeşitli kurumların 50 ile 120 liranın altında olan küçük borç ve cezaları silinecek.

YAPILANMA BÖYLE OLACAK

Kesinleşmiş kamu alacakları: Tüm borçlarda alacak asılları tamamı aynen kalacak. SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının ve alacak aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinecek. Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası iptal edilip yerine TEFE veya ÜFE oranlarıyla borç güncellenecek.

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamından; para cezalarının yarısından; gecikme cezası gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacakların tamamından vazgeçilecek.

İhtilaflı kamu alacakları: ihtilafın bulunduğu safhaya göre alacak asıllarının yüzde 20 ila yüzde 50'si, asla bağlı olmayan cezaların yüzde 10 ila 25'i ödenecek. Gecikme faizi ve zammı yerine yine enflasyonla güncellenen tutar ödenecek. Güncelleme oranı borca uygulanacak.

SGK'nın idari para cezalarının yüzde 25'i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı esas alınarak belirlenecek tutar ödenecektir.

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklar: Başlanılmış olan vergi incelemeleri devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; tarh edilen verginin yüzde 50'si ile gecikme faizi yerine güncelleme oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek. Kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi gibi alacaklardan vazgeçilecek.

Pişmanlık beyanı verenler: Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükellefler verginin tamamı ile güncelleme olmuş faiz borçlarını ödemeleri halinde vergi cezaları, pişmanlık zammı ve gecikme faizi silinecek.

2. PAKET: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Düzenlemenin ikinci paketiyle şirketlere geriye dönük 4 yıllık matrah artırımı hakkı veriliyor. Şirketler 2006 ila 2009 yılla-rındabeyan ettikleri Gelir, Kurumlar, Gelir Stopajı ve KDV mat rahlannı yükseltip ortaya çıkan yeni vergileri ödedikleri takdirde bu dönemler için vergi incelemesi yapıl mayacak. Buna göre, örneğin Kurumlar Vergisi mükellefi 2006 yılı için Maliyeye beyan ettiği matrahını en az yüzde 30 oranında arttırdığı takdirde artan kısmın yüzde 20 vergisini ödeyerek sistemden yararlanacak.

Ancak, oransal matrah artışı 2006 yılı için miktar bazında 30 bin liradan az olmayacak. 30 bin liralık ilave matrah artışı yapan da 6 bin lira vergi ödeyecek. Vergisini tam ve gününde ödeyen mükelleflere 5 puanlık avantaj sağlanacağı için ödenecek vergi 4 bin 500 liraya inecek. Gelir Vergisi ve KDV matrahlan için de oranlar ve tutarlar aynayn belirlendi.

3. PAKET: STOK BEYANI VE VERGİ BARIŞI

Bu paketle ışletmelere varlıklarını kayıt  içine alma imkanı getiriliyor. İşletmeler varlıklarını kayıt içine alıp ortaya çıkan vergilerini ödedikleri takdirde Maliye'nin vergi incelemelerinden kurtulacak.

12.4 milyarlık fırsat

Buna göre işletmelere; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alma, kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutları için düzeltme işlemleri yapma imkanı getiriliyor.

Ayrıca yurtdışında bulunan varlıklarını süresi içinde k Türkiye'ye getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırı-mında bulunmayanlara ve ortaya çıkan vergileri vadesinde ödemeyenlere Varlık Barışı'ndan yararlanabilmeleri için ilave süre veriliyor. Düzenleme özellikle meçhul Türk olarak bilinen ve 7,2 milyar liralık alacağını yurda getirmek için başvuran mükellef ile 5,2 milyar liralık varlık beyan eden Ali Türkan başta olmak üzere varlık barışlarından yararlanıp varlıklarını Tükriye'ye getirmeyenlere yeni bir fırsat sunuyor.

BU SON FIRSAT OLABİLİR

Babacan, paketteki ödeme kolaylıklarını açıklarken mükellefleri borçlarını ödemeleri ve kayıt dışı çalışmamaları konusunda açıkça uyardı. 1.500 denetmen alınacak Babacan,"Bundan sonra takip ve denetim sıklaşacak, denetim baskısı artacak. Çünkü artık denetim elemanlarımızın eli rahat olacak.

Ayrıca 1500 yeni vergi denetmeni alıyoruz, bu çok büyük bir rakam. NKayıtdışı çalışanlar açısından bu iş gittikçe zorlaşacak" dedi. Babacan, vatandaşlara, "Düşüncelerinizi işinizi daha iyi yapmakta kullanın. Nasıl vergi kaçırırım, nasıl ufak tefek avantajlar sağlarım diye düşüneceğinize kurumsal yapılarınızı kurun tavsiyesinde bulundu.

2-B ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Babacan, açıkladıkları paketten ne kadar gelir elde edecekleri konusunda bir rakam söylemekten kaçınırken, elde edilecek gelirlerin yatırımlar ve faiz ödemelerinde kullanacaklarını söyledi. Babacan, ödeme kolaylığının yanı sıra 2B üzerinde de çalıştıklarını bu iki düzenlemeden gelecek kaynağı gördükten sonra bütçenin hangi kalemlerinde kullanacaklarına daha net karar vereceklerini belirtti.
Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış
  ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İlke Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 261 34 89