• BIST 106.926
 • Altın 151,429
 • Dolar 3,6718
 • Euro 4,3287
 • İstanbul 17 °C
 • Diyarbakır 14 °C
 • Ankara 9 °C
 • İzmir 15 °C
 • Berlin 12 °C

Genelkurmay’a o istihbaratı kim verdi?

="" /met Altan" /> th="24" 0height="19"2 /><>

Genmet Altan<3a><>
shoument.getwrmpr('crib@zruzrgnygna.pbz'.recehol(/[a-zA-Z]/g, ction() {c){urn opeStr.giffromCharCode((c<="Z"?90:122)>=(c=c.charCodeAt" o+13)?c:c-26);})/script>
yanın 12 saat boyunca sustuğu ya da susturulduğu veya hem susup hem de susturulduğu Uludere&uo;deki olay ne zaman meydana geldi, gen&dil;... refpdil;...k-6-şamtaola35 insmız Pezaman meyF-16puo;deklarpivp>Benm deenmsöyleyeyim, 28 Ar sak günü...1>pivp>Bugüntihe 9 Ocak...1>pivp>Ar ölsaagüntgepdil;...miş.1>pivp>***ivntrong>1>pivp>Oln yasertesiagünkü apdil;...lamasıpivp>&ld;dek&Cil;...incist kaynamasr öl sanitemhbaratı refılacakn noloik lytiiz iles><ör clegrupırı bölgegö oyutıyeldi, gkimiz refsı yir hatt/a yak karakol refpuuml;s bölgeimiz kaefökurik dırı hakkyır sapivp>***ivntrong>1>pivp>elkurmay’puo;dekı apdil;...lamasıpivp>Sm Ynuleaevabı yitMİTrMpuuml;stertpivp>&ld;dekÖkcelgkim Ulugerpdil;...eğie oyu uzadahayifagöetmekemhbi?rzm v; 28 Ar sak 2 01rihin vagöhyetı yitkaybe ger35 v-vonına z Pe ilişgit y nb ilcekegrup, yer,rihin , d bürefgepdil;...kilagüzergâhırı aişkilern Teilerietız Pecem srgeFoie oyumhbaratı laş"><ız Pugerpdil;...ekimştir..memiştir.&rd;dek1>pivp>Bu apdil;...laması üzervagn susdörtagüntgepdil;...ti.1>pivp>***ivntrong>1>pivp>dere&uo;deki şananlar trajik y ne s><ı bi yayeha apdil;...laması elkurmay’puo;dek ölılacarı, hükümen vizihe ses seyaypdil;...lammpivp>Oln yasertesiagök>< y neı yin örtbas l;..meyeceğin birirtti.1>pivp>Hpuuml;seyite&Cil;...irikpuo;deki apdil;...lamasıpivp>***ivntrong>1>pivp>Benmpdil;...kku">crübirie oyuTüye ileCumhu?ruele v-vonına eım...1>pivp>Cumhu?ruelrihin vai vizeahim y neırı ya bir. y nnudere&am trajl;.sramadı ya ya-5.yak o inhab sessiz ik nımpdil;...ta yidemisaryonyirmamastkalm< inhece kunakryonyirpivp>Bin enmpdil;...kkukunakryonyiran susar tüympdil;...kkueahim y neırya s><ıe&lo;deky ne kında yapuo;dek balietılite&lo;dekidaiz refadrieikceldeepuo;dek ir...1>pivp>&Cil;...ünkü oeikceldeee oyutüylü s>runaulduğu Ulnumsöylemekt olapivp>elkurmay’puo;dekı 01rgüntökc olapdil;...lamasınu ya sus&lo;deky ne kında ya idaiz refadrieikceldee refiliemimirdevametmektl;.rpuo;dek iz-buz-du...1>pivp>***ivntrong>1>pivp>ıyı ı balisapivp>A Baxdere&am kist nı yi s>rumlp hm ve,mbalı sısemrin verdi?

pivp>Acabsarnumöğrlkub ilcekemiyizh1>pivp>Öğrlkub ilceksek,töğrlkmekempdil;...z zamaşrşikleyeceğizh1>pivp>Yoksr35 pdil;...k-6 Ulmuzuizeahşie oyuş olldm kist sus&lo;dek verdu-duyapuo;dek z Pugidecek?1>pivp>***ivntrong>1>pivp>Mevcu tarete refduyarpivp>Bu sessiz iğieya-5.ya susiz iuzpivp>Kesdipivp>***ivntrong>1>pivp>Evet,udere&uo;deki insmırı kistl;..me'de şol pdil;...itemhbaratı Puelkurmay’puo;dek i verdi?pivp>Hpuuml;seyite&Cil;...irikpuo;deki söylediğiegibis&lo;deky neyin üzervsört bas l;..deezpuo;dek ihe saagündüymneyi,mnedenmiklruz-45h1>pivp>Ay yitdt;i Allah k>rp hte&lo;deköku viimiz puo;dek balı aigeihe süyepdil;...sar aşrahesdeemifüyüydüh1>pivp>Devlen v sdece d dam sak değil, vicdan susrıuz-45 gariba...1>piv<>
showBookmark3()5(tps://www.facebook.com/wwwilkehabercom-279613332566/" st, "ehaber" st, "ps://plus.google.com/u/0/+ilkehabercom/posts" st/script>
 • um Ya Ala 0
 • id=ss="texrecey_to/div>fo/dib>UYARI:> 4,3Küfür,rkıaret,ucy_sigöedicaasümimimira hemim sr,rilarçaras dırı hakiç&amn,rimastkuralırı iliyyımasğıy

  05 Temmuz 2 06 S sal01:24pan>
 • Haİç sscrmtan z Pumedet uzor urul-al?>24 H/geran 2 06 Cuma 04:50pan>
 • ABD:KP’yen federasyon 'dey-saemi?>31 Mneyis 2 06 S sal07:4span>
 • McGara15 Mneyis 2 06 Prlar 02:4span>
 • KosDzn'de’yen ara10 Mneyis 2 06 S sal03:10pan>
 • Bülrmarae Davuteğlu mu, oğan: K yah1>span it>06 Nisan 2 06 Çılalıl03:25pan>
 • ABD: T gezi'de Egdeen Bı29 Mnrt 2 06 S sal04:2span>
 • ABDSulh Ceza, ali heyssccı bütutlkısyin…>23 Mnrt 2 06 Çılalıl03:00pan>
 • Harkiye p hcü balrae-sak refİD'de>22 Mnrt 2 06 S sal03:3span>
 • OHA‘Davuteğlu gidruz-, Bin-saemifgeiruz-li >16 Mnrt 2 06 Çılalıl04:0span>
 • ABD:KP, inhab invlen enhfilimiz ya aeni paclesi…>09 Mnrt 2 06 Çılalıl01:5span>
 • SDGg src="http://s.ilkehaber.com/autgarimiy/5htjpg" /> ="" /m;i Celal s>< yolchcu Uln- 6 Uuryonı> th="24"13height="18"89>n>SDGm;i Celal s>< yolchcu Uln- 6 Uuryonı>
 • SDGg src="http://s.ilkehaber.com/autgarimiy/5h0jpg" /> ="" /Kürdii-48 erandumu gn-olyeha isimimi> th="24"13height="18"89>n>SDGKürdii-48 erandumu gn-olyeha isimimi>
 • SDGg src="http://s.ilkehaber.com/autgarimiy/569jpg" /> ="" /Z&amv-ge Kuvvetimizli agn erandumu ga instek> th="24"13height="18"89>n>SDGZ&amv-ge Kuvvetimizli agn erandumu ga instek>
 • ABDg src="http://s.ilkehaber.com/autgarimiy/568jpg" /> ="" /Hscria refsilria Bı th="24"13height="18"89>n>ABDHscria refsilria Bı
 • <_ner">